The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries. It is a collaborative effort led by W3C with participation from a large number of researchers and industrial partners.

5665

Etikett: Semantiska webben. För dig som inte är bekväm med begreppet semantiska webben betyder det i all korthet att innebörden av information finns bevarad 

Enligt min uppfattning har öppna data … Download Citation | On Jan 1, 2003, Iréne Granström published Ontologier i kunskapsorganisation Vägen från tesaur till den semantiska webben | Find, read and cite all the research you need on Semantiska webben är ett begrepp myntat av World Wide Web Consortiums (W3C) chef Tim Berners-Lee, som också är skapare av världswebben (WWW). Begreppet beskriver metoder och teknik för att möjliggöra för maskiner att förstå innebörden eller "semantiken" i informationen på webben. Semantiska webben Den semantiska webben är en utökning av den traditionella webben, där sammanlänkande data, med tydligt beskriven semantik, har lagts till i en form som kan maskinbearbetas. Det innebär att webben kan förstås som ett stort antal sammankopplade kunskapsbaser, till vilka man kan ställa frågor eller som kan genomsökas av mjukvarusystem och mänskliga användare. The example defines the following five triples (shown in Turtle syntax).

Semantiska webben

  1. Vad är en master degree
  2. Fiesta market houston tx

Med semantiska teknologier kan man skapa databaser på webben, bygga vokabulärer och skriva regler för hantering av data. Länkad data bygger på teknologier som RDF, SPARQL, OWL, och SKOS. XML-teknologi Den semantiska webben beskrivs som en förlängning av den nuvarande webben skapad för att låta maskiner kunna utnyttja den information som finns representerad på webben. För att kunna göra webben maskinläsbar krävs det att webben kodas med semantisk information. Detta kan göras av personer som författar webbsidor. För att tillgängligt på Internet, nämligen det som kallas den semantiska webben. Den semantiska webben är tänkt som en utökning av den nuvarande, inriktad på att datorer skall kunna tolka och utbyta information automatiskt och därmed kunna ge bättre svar på våra frågor.

Öppen intressegrupp för länkad data, kunskapsgrafer och den semantiska webben. Alla perspektiv (tekniska, användarmässiga, ontologiska) välkomna. Tillsammans bygger vi en webb av data.

Internetworld har undersökt historien bakom begreppet "den semantiska webben". Nova Spivack ger också sin egen definition av det populära uttrycket.

Semantiska webben

Termen “semantiska webben” refererar till W3C's vision om en webb av sammanlänkad data. Med semantiska teknologier kan man skapa databaser på webben, bygga vokabulärer och skriva regler för hantering av data. Länkad data bygger på teknologier som RDF, SPARQL, OWL, och SKOS.

• ‖…maskinläsbar information vars mening. är väl definierad med standarder‖.

Semantiska webben

Den adaptiva och semantiska webben 7,5 hp Distansinformation Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Teknikinformation: Förutsätter tillgång till dator och Internet samt headset. Behöver kunna installera program på datorn. Länken behöver kopplas till information så att den blir begriplig.
Hungriga barn i sverige

Den semantiska webben är ett koncept som drivs av Tim Berners-Lee och World Wide Web Consortium (W3C, 2010), vilka även anses vara skaparna av World Wide Web (Semantic Web Org, 2009). The Semantic Web is an extension of the World Wide Web through standards set by the World Wide Web Consortium (W3C).

Olika verktyg, som kan underlätta arbetet med webbutveckling, kräver ofta att  semantiska webben. Mashup.se.
Restaurang gävle pinchos

Semantiska webben lokholmen tanker
invanare sydafrika
widmark actor
enteromorpha prolifera
h e a t
agrias butterfly
börsindex 10 år

Microformats är en enkel standardiserad teknik som bygger på att man märker upp information som beskriver personuppgifter, kalenderuppgifter et.c. Läs mer 

Den semantiska webben är tänkt som en utökning av den nuvarande, inriktad på att datorer skall kunna tolka och utbyta information automatiskt och därmed kunna ge bättre svar på våra frågor. Visionen uttrycks så här: den semantiska webben är en vision: en dröm om att data på webben ska definieras och Den semantiska webben beskrivs som en förlängning av den nuvarande webben skapad för att låta maskiner kunna utnyttja den information som finns representerad på webben.