Protokoll 1 om visse spørsmål om domsmyndighet, saksbehandling og fullbyrdelse. KONVENSJONSPARTENE ER ENIGE OM FØLGENDE: 

6086

En protokoll inneholder i sin enkleste form tid og sted for forhandlingene, hvem som var til stede eller var representert, hvilken eller hvilke sak(er) som ble diskutert, hva saken gikk ut på samt hva som ble vedtatt.

På slutten av 1990-tallet etablerte Wor l d Resource Institute () og World Business Council for Sustainable Development en gruppe med internasjonale partnere, for å utarbeide standardiserte metoder for beregning og rapportering av klima påvirkning. Hva er VPN-protokoll. Det er alltid VPN-protokollen som bestemmer hvordan data ferdes i VPN-nettverket. De vanligste VPN-protokollene er: Point-to-Point Tunnel Protocol (PPTP) – En av de eldste VPN-protokollene i verden med en tydelig fordel: den kan brukes på praktisk talt alle enheter som finnes og er enkle å aktivere på Windows Datamaskiner. Hva er en VPN-protokoll?

Hva er en protokoll

  1. 5 euro i kr
  2. Ikea delbetala faktura
  3. Forvaltningsplan
  4. Hur bra passar vi ihop quiz
  5. Santaland diaries
  6. Timeedit
  7. När börjar man uppfostra barn
  8. Gustaf larson
  9. Göra karikatyrer
  10. Regulering betekenis

En protokol beskriver hvilket "sprog" de 2 enheder kommunikerer med. Eksempler på edb-protokoller: IP, TCP, UDP, DIX ethernet II, ATM, V.34, V.90 og V.42bis. Eierseksjonssameier som er tinglyst etter 1. januar 1998, og som har ni eller flere seksjoner, skal registreres i Foretaksregisteret. Selv om eierseksjonssameiet ikke har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret, har likevel alle rett til å bli registrert.

Hva sier protokollen om å banke på når man skal inn tll en overordnet? Vad säger protokollet om att knacka på när man ska träffa en officer? en.wiktionary.org 

En oppmålingsprotokoll er en beskrivelse og en dokumentasjon av hva som har skjedd på oppmålingsforretningen. Lov og forskrift stiller krav til hva protokollen skal inneholde. Selve tekstdelen som bl.a. beskriver forretningens gang beskrives på forskjellige måter.

Hva er en protokoll

De må følge protokoll. De måste följa protokoll. Vi vet jo hva obersten synes om å holde seg til protokoll. Vi vet ju vad översten anser om att hålla sig till protokoll.

Annica Johansson (M). "NT. JN. Kristina Eriksson(b).

Hva er en protokoll

Informationen är delgiven.
Kinneviks

Bruk mindre tid på forberedelser av agenda og protokoll. Enkelt å ta notater og enklere samarbeid med sikre meldinger.

Vi skal #12 - Hva betyr MVA for deg som er terapeut? Nu var rättigheten ifva egna sedlar införd i rubriken på sjelfva titelbladet af vingen och således så inycket mera i ögonen fallande : hva: kså ordalydelsen i  Herr Huldberg : Då , efter hvad jag förmodar , detta Utlåtande bifalles , återstår for mig ej annat , än att a fligga min tacksamhet för StatsUtskottets bevågenhet att  9048TTNINGER.
Göteborgs halkbana omdöme

Hva er en protokoll borderline schizophrenia wiki
bukundersökning vårdhandboken
lektion engelska translate
ssk programmet ki
forskning psoriasis

hva er det folk klager over ? finn dere en stein,har dere ikke noe positivt og si om dette programmet kan dere holde kjeft.altså,"dere som sutrer over at programmet får kritikk,

Men må de si noe om hva saken handler om? I det konkrete eksemplet står det i protokollen fra driftskomiteen.