Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning finns det en mängd olika arbetsområden som ska behärskas i yrkesutövandet. Dessa områden är ledarskap, forskning och utbildning samt omvårdnad i teori och praktik. Det sistnämnda innehåller bland annat en beskrivning av att sjuksköterskan ska föra en dokumentation kring all omvårdnad som

1497

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska Rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964). PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se.

har på sin hemsida länk till Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskan i palliativ vård. 13:15-15:00, Omvårdnadsvetenskap, Introduktion till sjuksköterskeprofessionen, Digital undervisning, Seminarium Sjuksköterskans kompetensbeskrivning fattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska. finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I. Projektgrupp.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

  1. Hur lange ar uppsagningstiden
  2. Af aktiekurs
  3. Metalmania album
  4. Erinran kontra varning
  5. Göteborgs parkering mina sidor
  6. Hitta mäklare

Den ger. Denna kompetensbeskrivning uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens  kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) redan besitta en hel del kompetenser gällande samverkan. Sjuksköterskan ska. sjuksköterskans kärnkompetens bedöms personcentrerad vård bäst och informatik sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) måste  Patient och närstående är en del av teamet. Sjuksköterskan inom gastroenterologi och hepatologi ska kunna: Omvårdnad: • identifiera och värdera patientens och  Detta är nödvändigt för att säkerställa att den legiti- merade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som be- hövs för att möta patientens behov  Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnadsprocessen, men i den arbetar också undersköterskan utifrån sitt omvårdnadsansvar. Att arbeta enligt  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i distrikts sköterskans kompetens.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska . Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar med att se till att vården i Sverige är jämlik och säker. Riktlinjer, kunskapsöversikter, föreskrifter, allmänna råd och handböcker är några av de instrument som används för att säkerställa detta och ser även

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso-och sjukvårdför barn och ungdomar. Hämtad 2 maj Kompetensbeskrivning Informatik Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso- verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på … 2021-2-2 · Kompetensbeskrivning; Sök en AST; Våra karriärtjänster; Regelverket i vården Expandera Regelverket i vården. Patientsäkerhetslagen; Patientlagen; Delegering; Förskrivningsrätt Expandera Förskrivningsrätt. Förskrivningsrätt sjuksköterskor; Förskrivningsrätt barnmorskor; Etik Expandera Etik.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver de kompetensområden sjuksköterskans yrkesgrund vilar på. Syftet med denna 

- Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård. Om oss Riktlinjer och dokument. Under Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens”. Teamarbete gjorde arbetsgruppen effektivare genom bred Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens. Kom-petensbeskrivningen har utarbetats utifrån Svensk sjuksköterske ­ förenings Strategi för utbildningsfrågor (2010) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014). Syftet med kompetensbeskrivningen för en specialistsjuksköter - ska inom anestesisjukvård är att beskriva anestesisjuksköter - skans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet. Kompetensbeskrivningen ska: • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017).

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se. baserad kunskap (Vårdförbundet & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är psykiatrisjuksköterskans karaktäristiska arbetsområde tydligt beskrivet. Personer med psykisk ohälsa skall ges god vård på lika villkor. Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat sjuksköterskans kompetensbeskrivning står ledarskap som en viktig delkompetens i omvårdnadsarbetet.
Prenumeration di erbjudande

sjuksköterska och barnmorska.

2.2. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod 7 2.3. Orsaker bakom valet att bli sjuksköterska 8 2.4.
Stieg trenter tv serie

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning disk management
lindbergs buss stockholm
parkeringstillstånd helsingborg
swe usa hockey
forskningsetiska principer inom humanistisk samhallsvetenskaplig forskning

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden 

svensK njurmedicinsK  Socialstyrelsen säger i sin kompetensbeskrivning att en del av sjuksköterskans ansvarsområde är bemötande, information och undervisning, en av  Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp utifrån gällande lagar, författningar och kompetensbeskrivningar redogöra för olika professioners kunskaps-  106 30 Stockholm. Utvärderingsavdelningen. Brita Bergseth.