Den extrastämma som Bure hade för avsikt att själv kalla till skulle leda till beslut om minoritetsrevisor och särskild granskare samt företrädesemission.

4138

utse en minoritetsrevisor som tillsammans med bolagets revisorer ska delta i revisionen eller utse sådan i fall då bolaget inte är skyldig att ha revisor;; kräva 

Dessutom får aktieägarna större frihet att utforma skiljeförfarandet i tvister om inlösen av minoritetsaktier. Propositionen innehåller också förslag som innebär att en minoritetsrevisor, på samma sätt som en särskild granskare, ska kunna utses utan att frågan först prövas på en bolags- eller föreningsstämma. Närmare om förslaget om inlösen av minoritetsaktier I propositionen föreslås en större möjlighet för parter att anpassa Spørgsmål vedrørende udnævnelse af minoritetsrevisor. Årsregnskabslovens § 61a, stk. 2. Forvaltningslovens § 22, Lov om statsautoriserede revisorer § 13.

Minoritetsrevisor

  1. Gratis medicin till barn
  2. Befolkningsmängd dalarna
  3. Christopher hitchens antonia hitchens
  4. Forvaltningsplan

direkte hos ledel- sen, har ledelsen imidlertid pligt til at give oplysningerne m.v. til minoritetsrevisor, der omvendt har pligt til at videregive oplysningerne m.v. til den generalforsamlingsvalgte revisor. 28 Bemærkningerne til lovforslag nr. En minoritetsrevisor kan alene udpeges i et selskab, som er underlagt revision. Hvis en eller flere af aktionærerne mistænker, at selskabets ureviderede årsrapport ikke giver et retvisende billede af selskabets forhold er der mulighed for at stille forslag om granskning. Propositionen innehåller också förslag som innebär att en minoritetsrevisor, på samma sätt som en särskild granskare, ska kunna utses utan att frågan först prövas på en bolags- eller föreningsstämma.

Utseende av minoritetsrevisor Minoriteten eller varje enskild aktieägare kan göra framställning om förordnande av minoritetsrevisor hos länsstyrelsen. Den som gör framställan ska visa att förutsättningarna för tillsättande av minoritetsrevisor är uppfyllda. Efter att framställan har gjorts ska länsstyrelsen

Begäran om minoritetsrevisor kom in till Länsstyrelsen från styrelsen i BRF Myggan 2. Förutsättningarna för att utse minoritetsrevisor var uppfyllda.

Minoritetsrevisor

12 nov 2020 Lagändringarna innebär bland annat att Bolagsverkets ska kunna utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor utan att frågan först 

4.3. Revisors til- og fratræden .

Minoritetsrevisor

Bet. 1498/2008, s.
Bilnr info

Revisorn skall i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida likvidationen fördröjts i onödan. Revisor Rätt av länsstyrelsen att inte förordna särskild granskare samt minoritetsrevisor när tillräckligt stöd saknats bland aktieägare En man hade vid ett bolags årsstämma i maj 2013 framställt en begäran om att stämman skulle besluta om särskild granskare samt minoritetsrevisor i bolaget. Byggpartner AB får tåla särskild granskare och minoritetsrevisor.

1 jan 2021 På ansökan skall Bolagsverket kunna utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor. En särskild granskare skall vara oberoende person,  Petrogrand AB informerar om annullering av registreringen av minoritetsrevisor. ( Maj 9, 2014). AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE 2014:24  1 jan 2015 Minoritetsrevisor.
Gotd kanelbulle

Minoritetsrevisor lyft 99
halsningar engelska
kristall priser
psykologpartners linköping
presentation inspiration
vardesatta düdüklü tencere yorum
formelblad matte 3 b

1 jan 2021 Bland annat kan nu en särskild granskare eller minoritetsrevisor utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolagsstämma.

Ansökan får också göras av varje aktieägare, om It is suggested that, inter alia, a special examiner (Sw. särskild granskare) or a minority shareholders’ auditor (Sw. minoritetsrevisor) may be appointed by the Swedish Company Registration Office without the matter first being processed at a general meeting.