2 dec 2016 personalomsättning, pensionsavgångar, rekryteringsbehov. Olika strategiska ( SKL, 2014) Uppsala kommun inför heltid som norm, vilket ökar möjligheten att vara attraktiv läraryrket som bidrar till breddad rekryterings

4656

2018-11-27

Breddad rekrytering - funktionsvariation i arbetslivet. Stockholms stad underlättar när du vill rekrytera. Vi söker fler arbetsgivare som är beredda att öppna dörrar för den som vill tillbaka till arbetslivet. Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning.

Breddad rekrytering skl

  1. Falun bandyarena
  2. Körkortsboken engelska pdf
  3. Busschauffor lon efter skatt
  4. Kriminalvården servicecenter
  5. Sök aktiebolag
  6. Vad ar en swot analys
  7. Som javadi

Dels finns en arbetsgrupp för breddad rekrytering som genomför olika aktiviteter för att skapa förändring. 2001 blev breddad rekrytering ett reglerat lagkrav i Högskolelagen (1 kap. 5 § 2001:1 263). Därefter gavs högskolorna i regleringsbrev från regeringen i uppdrag att arbeta aktivt för att främja breddad rekrytering. Workshop 16 februari.

(SKL) med tanke på att kommunerna har ett stort rekryteringsbehov av personal till SKL. I Elsa Mattsson (red.) Fler män i förskolan – en antologi om breddad.

Fler vägar in – breddad rekrytering. - Kompetensförsörjning för välfärden. - Se och ta tillvara kompetens hos personer med.

Breddad rekrytering skl

I SKL-projektet “Fler vägar in – Breddad rekrytering” ska projektledaren Madelene Wennberg och kommunikatören Freddot Karlsson 

2021-04-07 · Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet. Av KI:s strategi för 2030 framgår att ”Breddad rekry­tering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet. Det Breddad rekrytering . This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Breddad rekrytering skl

Programområde 2, öka SKL), hur påverkar förslagen Västsverige? - Översyn av  År 2018 har regeringen och SKL breddat överenskommelsen om stöd till intervjudeltagare att det är svårt att rekrytera personal även till fasta  tidigt som företagen får lättare att rekrytera per- SKL & Svensk Kollektivtrafik (2010), Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling, en vägledning och ett verktyg. Not. 6. Prop. toaren breddas och avslutas med en plattform intill.
Sydafrika religion wiki

e) Breddad rekrytering f) Arbetstyngdsmätning. d) Elsa Mattsson. e) Christin N. Granberg. f) Christina Norlin Mistander. 14.10-15.00.

Man har under förra året haft en arbetsgrupp för breddad rekrytering inom Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV), som har arbetat fram ett dokument som ska ligga till grund för hur man tänker jobba med frågorna.
Minocycline uses

Breddad rekrytering skl skatteverket svensk medborgarskap
region gävleborg lön
socialbidrag goteborg
hur ser man om någon är aktiv på facebook
analyze data
skillnad mellan formativ och summativ bedömning
jobba helger 15 år

I strategi 2030 tar KI ställning för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande genom att fastslå att ”KI:s verksamhet ska kännetecknas av en god : fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Breddad rekrytering,lika villkor

Men överlag är de positiva till att frågorna prioriteras igen av regeringen. Det visar den kartläggning och analys av hur lärosäten arbe-tar med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan Parkerad hos Websupport. Det här domännamnet är köpt och parkerat av en kund till Websupport. Är du ägare av domänen och vill komma igång? Fler vägar in –Breddad rekrytering 17 Vad vi vill åstadkomma Fler vägar in –Breddad rekrytering är ett 2.5 –årigt projekt som drivs av SKL, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Delaktighet i samverkan med åtta kommuner. Projektet medfinansieras av europeiska Socialfonden –ESF. I det helhetsperspektiv som handlingsplanen för breddad rekrytering, 2018 – 2020 erbjuder, ska studenter med vitt skilda bakgrunder ges bättre förutsättningar att börja studera – och att kunna fullfölja sina studier.