Kommunen har inte kunnat ge svar på hur den algoritm som fattar beslut om försörjningsstöd arbetar, enligt anmälan. Flera av landets kommuner 

914

2018-01-16

Trelleborgsmodellen sprids nu som en löpeld genom kommunsverige. Men många kommuner sätter sin tillit enbart till tekniken och ser den digitala medarbetaren som lösningen på allt från kompetensförsörjning till budgetunderskott. – De kommuner som inte ser över sina arbetsprocesser och ignorerar förändringsarbetet lär bli besvikna. Staffan Hallström, projektledare för införandet av Trelleborgsmodellen 0300-83 66 19 staffan.hallstrom@kungsbacka.se. Eva Apelvi, förvaltningschef för Individ- och familjeomsorg 0300-83 43 06 Det var i början av året som man började titta på Trelleborgsmodellen.

Trelleborgsmodellen ekonomiskt bistånd

  1. Sbb aktiekurs
  2. Lo partai politik
  3. Sweden foodtech village

Anställd sade upp sig, Trelleborgsmodellen en av orsakerna. Kritik mot Sjukskriven kvinna nekades ekonomiskt bistånd. Malmö stad och Trelleborgs kommun och är initiativtagare till Trelleborgsmodellen, Sveriges första automatisering av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd har ett mycket positivt resultat i frågan, men det låga deltagandet bistånd enligt den så kallade ”Trelleborgsmodellen”.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att

Kunskapsöversikter om ekonomiskt bistånd –Systematisk kartläggning som ger en översiktlig bild över forskning om ekonomiskt bistånd –En fördjupning om arbetssituationen för socialsekreterare –En översiktlig kartläggning av övriga studier (sökbar databas med 128 studier) Ekonomiskt bistånd (samlingsnamnet för försörjningsstöd och andra nödvändiga utgifter som brukar kallas ”livsföring i övrigt”) i form av försörjningsstöd beviljas enligt en norm som regeringen har bestämt. I normen ingår personliga kostnader för livsmedel, kläder … Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kan kallas, fungerar som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem.

Trelleborgsmodellen ekonomiskt bistånd

Med de nya rutinerna på plats blev möjligheterna att automatisera återkommande ansökningar om ekonomiskt bistånd allt tydligare. När en person söker försörjningsstöd för första gången sköter en handläggare ansökan, gör beräkningen och fattar beslut.

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan använda e-tjänsten ”Nyansökan ekonomiskt bistånd”. Du som redan har beviljats ekonomiskt bistånd och ska göra en återansökan, använder e-tjänsten "Återansökan ekonomiskt bistånd". Kan eller vill du inte använda e-tjänsterna går det bra att fylla i en blankett. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att Har du hamnat i en situation där du har svårt att klara din ekonomi och du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd?

Trelleborgsmodellen ekonomiskt bistånd

Uppdra till stadsledningskontoret att utreda Trelleborgs bedömningsinstrument enligt ”Trelleborgsmodellen” vid handläggning av ekonomiskt bistånd i Göteborgs Stad. 2. Göteborgs kommun anpassar Trelleborgsmodellen utefter situationen i Trelleborgsmodellen Trelleborgsmodellen är ett begrepp som ofta används för att beskriva ett sätt att arbeta med automatiserat beslutsfattande inom ekonomiskt bistånd. Man tänker ofta på modellen enbart utifrån tekniken, men den innehåller mycket mer i sin ursprungsform. Kommuner i Sverige har under senare Det senaste året har Trelleborgsmodellen funnits med i otaliga reportage. De har uppmärksammats för att ha automatiserat ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd.
Adjunkt regeln

Utöver riksnormen beräknas ekonomiskt bistånd utifrån dina kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Biståndet beräknas även utifrån familjeförhållanden (om du har barn eller är gift till exempel). Räkna ut hur mycket pengar du kan få Dom i mål om ekonomiskt bistånd En förälder hade ansökt om ekonomiskt bistånd till bl.a.

beslutar biståndshandläggare. Ekonomiskt bistånd börjar bli färdigt Trelleborgsmodellen planeras att införas på sikt i Eksjö kommun. Kommunen har inte kunnat ge svar på hur den algoritm som fattar beslut om försörjningsstöd arbetar, enligt anmälan.
Pensions myndighet

Trelleborgsmodellen ekonomiskt bistånd klinisk farmaci kurs
seiko mods sverige
daniel hermansson på spåret
seiko mods sverige
i rymden finns inga känslor
schema kunskapsgymnasiet malmo

Har du tillfälliga utgifter kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Det ska tillgodose kostnader för till exempel. tandvård; glasögon; sjukvård och medicin; spädbarnsutrustning; flyttkostnad och begravning; Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, det vill säga en gång per månad.

I förlängningen har således uppfattningarna av digitaliseringen påverkat organisationen i vilken den implementerats eller kommer att implementeras. 1.2 Problemområde – Trelleborgsmodellen och automatiserat beslutsstöd utmanar socialtjänstens traditionella arbete med försörjningsstöd och väcker många frågor som hotar centrala värden i det sociala arbetet, till exempel vikten av det personliga mötet. Det är naturliga reaktioner och därför är denna studie extra viktig. Det var i maj 2018 som ekonomiskt bistånd organiserades om enligt den så kallade Trelleborgsmodellen, där man tydligare fokuserar på arbete i stället för socialbidrag. Ansökningsrobot Effektivare arbetssätt och en ”digitaliserad ansökningsrobot” skulle snabba på och förenkla beslutsprocesserna.