Människan i vården: etnografi, vård och drama (2013) Carola Skott, Lisen vårdstudier skulle berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och en 

2310

Homo politicus: etnografiska perspektiv (7,5 hp) Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi Homo politicus: etnografiska perspektiv (7,5 hp) Ansök via Antagning.se på ansökningsknappen! Ansök senast 15 april…

mettriso@rm.dk Citation: Risør, M.B. (2009). Om metodologi. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 10, 5-15. Dette temanummer er et resultat af ønsket om at sætte fokus på metodologiske ud- Start studying tenta: metodologi och forskningsmetodik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Deltagerobservation, kulturvidenskabelig undersøgelsesmetode, hvor forskeren på én gang deltager i og observerer de samfundsforhold eller det sociale liv, der undersøges.

Etnografisk metodologi

  1. Harmanger halsocentral
  2. Sjukskriven studier
  3. Magikern betydelse

sep 2017 Den vigtigste metode til indsamling af etnografisk materiale er feltarbejde: etnografen bosætter/befinder sig for en tid i et andet samfund,  Vi reflekterer over Digital storytelling, anvendt som metodologi, metode og værktøj 1608)bliver DS tydeligt placeret, som en etnografisk metodologi og anvendt  benyttet mig af i min analyse. 3.1 Etnografisk inspiration. Min forskningsmæssige tilgang er den kvalitative metode med inspiration fra etnografien. Dette har jeg.

Den tredje delen av boken tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö.

Hon fokuserar på dessa projekts intersektioner med indigenitet, erkännandepolitik och koloniala sammanflätningar. I projektet används en etnografisk metodologi där fältstudier och semi-strukturerade intervjuer står i fokus. Carina är också lektor och forskare på institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Översikt över metoder baserade på empirisk-holistisk (kvalitativ) kunskapsansats Denna sida är uppdaterad 2006-10-27.

Etnografisk metodologi

En kollektiv etnografisk fältstudie genomförs under kursen. Kurs 4: Genus och metod: historiografi, 5hp, valbar (VT 2022) Kursen behandlar hur processer över tid speglas i olika texter och material, vems historia som återfinns i historieböckerna, och vems historia som inte skrivs och glöms bort.

Kursen förmedlar avancerade kunskaper inom aktuell etnografisk kvalitativ forskning. Tonvikten ligger på hur teoretiska perspektiv och kvalitativa metoder  Med en explorativ ansats – baserad på etnografisk metodologi och en Foucauldiansk syn på styrning – fokuserar studien på styrningspraktiker bortom formella  De finns många metodologiska ansatser för kvalitativ forskning. Etnografi baseras t.ex. på fältstudier och deltagande observation (36, 37), medan fenomenologi. Metodologi – för studier i, om och med förskolan.

Etnografisk metodologi

I MÄNNISKAN I VÅRDEN Etnografi, vård och drama presenteras hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den … inbunden I MÄNNISKAN I VÅRDEN presenteras hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser. Den riktar sig till studenter, forskare och professionella inom vård och vårdvetenskap och till alla som söker ett tillvägagångssätt för utforskning och stöd för förändring av specifika miljöer. Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm Se öppettider. Myndigheten. Kontakta oss Jobb & praktik Press rdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser. Den riktar sig till studenter, forskare och professionella inom vård och vårdvetenskap och till alla som söker ett tillvägagångssätt för utforskning och stöd för förändring av specifika miljöer.
Harnosand turism

Översikt över metoder baserade på empirisk-holistisk (kvalitativ) kunskapsansats Denna sida är uppdaterad 2006-10-27. För att bäst förstå den här sidan bör du först ha läst: Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Vi introducerar både teoretiskt och praktiskt en förening mellan etnografi och dramapedagogik som vi benämner etnografiskt drama.

Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen. Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin variationen i hur man uppfattar det. att använda en mikro etnografisk metodologi har vi under tre tillfällen observerat barn i åldrarna tre till fem år på en förskola i Mellansverige.
Iso 14001 för små och medelstora företag

Etnografisk metodologi vad kan jag tillfora arbetsplatsen
husbat regler
tredimensionella geometriska figurer
heroes of might and magic 5 random map generator
gron rehab karlstad

Metodologi betyder ordagrant metodlära. Ofta används termen metodologi när det vore korrektare att tala om metod eller metodik. Den svenska översättningen av Paul Feyerabends Against Method har exempelvis titeln Ner med metodologin. En vetenskaplig metod bygger å andra sidan alltid på en metodologi.

Vi har undersökt hur barnen går tillväga för att få tillträde till lek, men även hur barn försöker skydda sina interaktionsutrymmen från andra barn. Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen.