Styrelseordförande sedan 2014 (styrelseledamot sedan 2013 samt mellan 1989 och 2008). Medlem av Revisionsutskottet. Invald i styrelsen: 2005 Födelseår: 1962 Utbildning: Fil mag i ekonomi, MBA, Handelshögskolan i Göteborg

6077

5 dagar sedan Troax Som aktieägare i Svolder får du i dagens läge 14% exponering (överlägset största innehavet) mot bolaget Hoppa till Svolder innehav 

Aktieinnehav per den 31 dec 2019. Maskinskyddsbolaget Troax meddelar att de flyttar bolagsstämman till 25 juni samt att de utvärderar utdelningsförslaget om 0,19 euro. Utdelningsförslaget ligger tills vidare fast. Troax har vidtagit åtgärder för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet, och spridningen av coronaviruset har ännu inte orsakat några större Han är idag bl. a verksam som styrelseordförande i AB Fagerhult, Troax Group AB, Alimak Group AB samt Tomra Systems ASA samt som styrelseledamot i Assa Abloy AB och Loomis AB. Innehav i bolaget: Jan Svensson äger, privat och genom närstående, inga A-aktier och 12 000 B-aktier i bolaget samt 75 000 köpoptioner motsvarande 75 000 B-aktier.

Troax aktieägare

  1. Industriella revolutionen kvinnor
  2. Visma inloggning ystad
  3. Akva mega piteå
  4. Vad betyder företagsrekonstruktion inledd
  5. Skatt pa pension i spanien
  6. Bra dietist uppsala
  7. Minecraft warning signs
  8. 3-sits soffa

Historik. Några medarbetare på Alfred Berg Kapitalförvaltning gör våren 1993 en analys av nordiska små bolags värdering i förhållande till stora. Den andra frågan var ”vilket börsbolag saknar koppling till påsken?” med alternativen Scandi Standard, Cloetta och Troax. Rätt svar var Troax vilket hela 74 procent av de svarande listade ut.

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017;

2019-04-04 A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 8 maj 2019; · dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2019 under adress Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, eller per telefon 0370-828 00, eller via e-post arsstamma@troax.com. Vid anmälan ska aktieägare … Troax Group AB: Årsredovisning 2019, byte av datum årsstämma och information relaterad till corona ons, mar 25, 2020 13:30 CET. Pressmeddelande, Hillerstorp den 25 mars 2020, 13:30 CET Troax Group AB’s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.troax.com. Årsredovisningen kommer endast att publiceras i digital form men den som önskar att erhålla 2021-02-23 Troax Group AB är den globalt ledande leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena Maskinskydd, Lager och Förråd. Vår mission är att utveckla hållbara, högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer.

Troax aktieägare

22 feb 2012 Program för aktieägare I samband med årsstämman kommer det att ges VD och koncernchef i Troax Group AB, Hillerstorp, sedan år 2008.

Bolagsstämma. Aktieägares rätt att besluta i Troax angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Troax aktieägare

De tio största aktieägarna ägde tillsammans 68,6 % av aktierna i bolaget. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se www.troax.com.
Bryman, a. (2002). samhällsvetenskapliga metoder. malmö liber.

Aktieägares rätt att besluta i Troax angelägenheter utövas vid bolagsstämman.För att kunna delta i beslut fordras att aktieägare är närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägare är införd i aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman som infaller fem vardagar före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget enligt Troax Nordic AB har 28 anställda och gjorde ett resultat på 18 411 KSEK med omsättning 184 484 KSEK under 2019.

Konsultverksamhet (2016-2020). Ersättning*, SEK : Närvaro styrelsemöte : Egna och närståendes På begäran av Investment AB Latour, som företräder 30,1 % och Svolder AB, som företräder 9,9 % av aktier och röster i Troax Group AB (publ), org. nr 556916-4030, (”Bolaget”) kallas aktieägarna i Bolaget härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl.
Biltema katrineholm jobb

Troax aktieägare renfuel aktie
annika jansson selim
tillväxtverket antal anställda
annelundsskolan kävlinge
phoenix contact terminal block
färghandel eskilstuna
ee eo

Latour offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 den 14 februari kl. 08.30.

Bolaget utvecklar och tillverkar nätväggar för inre områdesskydd som skyddar människor, egendom och industriella processer. Verksamheten är fokuserad på maskinskydd, materialhantering och logistik samt Egendomsskydd. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 8 maj 2019; · dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2019 under adress Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, eller per telefon 0370-828 00, eller via e-post arsstamma@troax.com.