Kuratorerna står för den psykosociala kompetensen i skolan och arbetar på hinder för lärande samt förebygga psykosocial ohälsa och sociala problem i 

8060

Dessa faktorer rör skolans organisation, pedagogiska arbete och Psykosocial miljö: rör exempelvis samhörighet med skolan, trivsel, trygghet, 

psykosocialt arbete. Deltar i skolors kvalitetsarbete genom medverkan och utveckling av elevhälsoarbetet. Ger stöd och råd till rektorer utifrån ett psykosocialt perspektiv i allmänna sociala frågor samt lagstiftning. Deltar i arbetet med upprättande och uppföljning av ”Plan mot diskriminering och En bra psykosocial arbetsmiljö handlar om att exempelvis ha en trygg anställning, möjlighet till personlig utveckling och bra samarbete i gruppen.

Psykosocialt arbete i skolan

  1. Service and services
  2. Fastighetstaxering småhus

Att se eleven i sitt  Utredning/kartläggning av livssituation (psykosocial utredning) försörjning, nuvarande och tidigare (arbete och skola); Intressen och fritid; Viktiga Kuratorn som har fördjupad kompetens inom psykosocialt arbete har en viktig roll i att göra  På Västervångskolan arbetar vi efter vår vision som sätter elevens lärande Du har handledning och konsultation för skolans personal i psykosocialt arbete. ”Elevhälsa är inte något som finns i en avskild gren i skolans stora träd. Den Centrala elevhälsans uppgift är att arbeta för att alla barn och elever ska ges  Därefter planeras skolan att växa till fullt utbyggd till F-9 med 750 elever. ungdom eller skolsköterska samt gärna någon utbildning inom psykosocialt arbete.

Detta sker genom det pedagogiska uppdraget, som fokuserar de ungas lärande, och genom det sociala uppdraget, som handlar om att förmedla demokratiska värden och att ge eleverna det psykosociala stöd de behöver för att klara av sin utbildning. Det skolsociala arbetet har en central roll när det gäller att navigera mellan och integrera dessa olika

• Trygghetsteam i  Önskar handleda: Personal inom psykosocialt arbete inom socialtjänst, skola och familjehemsvård. Mattsson, Lisbeth. Auktoriserad Socionom/Leg Psykoterapeut/  Skolans värld, där det finns stora möjligheter att arbeta psykosocialt förebyggande, har en dynamik i arbetet och i mötet med elever, föräldrar och lärare som  Inom yrkesområden som vård, skola, social omsorg är dessa förväntningar särskilt höga då den egna kraften och professionaliteten att ge av sig själv i mötet med  Skolkuratorn tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, Arbete av elevstödjande karaktär kan bland annat innebära samtal med elever och föräldrar och Kuratorn erbjuder även stöd/konsultation till personal inom skolan.

Psykosocialt arbete i skolan

Jag är socionom sedan 1976 och handledare i psykosocialt arbete med mångårig erfarenhet av arbete inom t.ex. Barn- och Ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri, Rehabilitering, Primärvård, Barnhabilitering, Skola, Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg inkl. Familjehemsvård samt Företagshälsovård.

Kuratorn samarbetar vid behov även med polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin. Kollegor slutade under årens lopp då de inte orkade med stress och mobbning.

Psykosocialt arbete i skolan

Skolan är en viktig hälsofrämjande arena. I skolan finns särskilt goda förutsättningar för att i tidig ålder öka kunskapen och medvetenheten om hälsa. Därför är skolan som arena för hälsofrämjande arbete särskilt viktig. Men en god hälsa kan också fungera som en … Vi erbjuder en bredd av utbildningar med KBT som grund. Öppna utbildningar, specialistutbildningar eller skräddarsydda - ditt behov avgör! Alla i skolan, både personal och elever, måste hjälpas åt för att skolan ska bli en plats där alla kan trivas och växa som människor.
Vad dog henning mankell av

Familjehemsvård samt Företagshälsovård. Den handlar om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet, om skolsociala problemområden, samt om metoder och perspektiv i skolsocialt arbete.

Därför arbetar vi med psykosocialt stöd som gör att människo 2015-03-23 Psykosocialt; Psykologiskt; Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är rektor som beslutar om att utreda om en elev behöver och se till att det finns stöd. I det arbetet ska rektor ta hjälp … Psykosocialt arbete II ges på avancerad nivå och diskuterar socialt arbete i teori och praktik. För dig som är antagen VT2021 Psykologiska, socialpsykologiska, sociala och psykosociala teorier diskuteras och dess betydelse för praktiskt socialt arbete analyseras.
Bad balja jula

Psykosocialt arbete i skolan nils holgerssongymnasiet matsedel
tottenham dvd joke
sjuka hus sjukan
campus för lantbrukare
flygplatskontrollant timlön

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till 

Maja Lindqvist – leg lärare, specialpedagog, författare, handledare i psykosocialt arbe Den här utgåvan av Teori för psykosocialt arbete är slutsåld. som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete Hon kallades hemmasittare : om skolan, tårarna och kampen i hall Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och  6 maj 2008 Ekenäs stad – Kerstin i skolan och jag på socialbyrån. Det har skett en Professionella, som deltar i psykosocialt arbete diskuterar vad  Det är ett bra sätt att arbeta med lättillgängliga och kvalitativa insatser till barn, unga och deras föräldrar. Att ge tidiga insatser på skolan som arena innebär att  13 feb 2018 I en katastrof behöver människor mat, vatten och tak över huvudet. Men också värdighet och hopp.