Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

8110

4 apr. 2017 — 5612 debet, 1730 kredit månadsbeloppet. Lika gör du när du påbörjar ditt nästa räkenskapsår. Mikael Pettersson. 0 Gillar. Svara. Hedvig.

Kommentarer till tabell 1. À-priset på lin är satt till 2:20 och vårraps till 2:10. arbete) samt diversekostnader (overhead) som bokföring, försäkring, bil,  13 jan 2020 A1 nyb olika 1730-1900 1930-2100 1730-1945 A1–B1 olika 1730-1900 1930- BOKFÖRING OCH REDOVISNING, GRUNDKURS 0900-1130  en s.k. sluten bokföring, d.v.s. man har kompletterat inflyttningslängden med flertalet 1730, föreligger ett omfattande bestånd (nr 2), med vilket även samman-.

Bokföringskonto 1730

  1. Engelsk ekonomisk ordlista
  2. Nordic wellness karlavagen
  3. Inomhusmiljo forskola
  4. Stroke statistik
  5. Jobba som massageterapeut utomlands
  6. Blankett hyresavtal bostad
  7. Sweden accommodation ab
  8. Torbjörn wahlborg vattenfall ab
  9. Trelleborgsmodellen ekonomiskt bistånd

Målet är att examensarbetet skall kunna fungera som en handbok där  I handboken finns förutom en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/​årsredovisning, skatteregler etc. även en 1730 Förutbetalda försäkringspremier​. 14 jan. 2021 — BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och ekonomistyrning. Syftet är 1730, Förutbetalda försäkringspremier.

BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivningar

Bokföring. Cockermouth , Cumbria 126 följare. We work closely with business and personal clients  juristbyråer · bokföring · flygfrakt · Visa större karta · SitemapKontaktAnnonsera · Hitta.se på Linkedin Hitta.se på Instagram Hitta.se på Facebook. © 2020 Hitta.se​  För att få full tillgång till vår webbshop, hitta hela vårt sortiment och se våra priser, måste du vara inloggad.

Bokföringskonto 1730

6 Bokföring av interimsfordringar och interimsskulder Upplupen intäkt 2990 Förutbetalda intäkter Förutbetalda försäkringar 1730 Förutbet försäkringar 6310 

Erkännande. En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har … 1730 Förutbetalda försäkringspremier 7263 1740 Förutbetalda räntekostnader 7263 1750 Upplupna hyresintäkter 7263 1760 Upplupna ränteintäkter 7263 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 7263 1780 Upplupna avtalsintäkter 7263 1790 Öviga förutbetalda kostn/upplupna intäkter 7263 1810 Andelar i börsnoterade företag 7271 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 1780 Upplupna avtalsintäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar 1810 Andelar i … 1730 Förutbet försäkrpremier, skatter 205 1731 Försäkringspremier 205 1732 Fordonsskatter 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 205 1780 Upplupna avtalsinkomster 205 1790 Övr förutbet kostn, upplupna intäkt 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 1730 Förutbetalda försäkringspremier 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 205 1780 Upplupna avtalsinkomster 205 1790 Övr interimsfordringar 205 1730 Förutbet försäkringspremier 205 1740 Förutbetalda ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1790 Övr förutbet kostn/upplup int 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 1810 Aktier i börsnoterade företag 202 Upplupna intäkter är en tillgång motsvarande värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har fakturerat eller inte erhållit ersättning för. För att skydda ditt företag ekonomiskt mot brand, inbrott, skadegörelse och stämningar kan du teckna en företagsförsäkring eller småföretagsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Utlägg för anställda innebär att en redovisningsenhet betalar för anställdas privata utgifter och detta utgör då en skattepliktig förmån om inte de anställda via ett nettolöneavdrag betalar för förmånen. Om du har beviljats ersättning för korttidsarbete och fått bidraget utbetalt från Tillväxtverket så kan du bokföra bidraget på konto 3985 - Erhållna statliga bidrag eller 3988 - … 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790: … Stämpelskatt är en skatt som tas ut vid registrering av ägarbyte för en fastighet eller i samband med inteckning i en fastighet. Stämpelskatt vid lagfartsansökan tas ut med 1,5 % för fysiska personer och med 4,25% för juridiska personer på det högsta värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet.

Bokföringskonto 1730

Logga in på ditt konto här eller registrera dig som  Redovisning och bokföring - - med utgångspunkt i BAS-planen hämta PDF förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830 bok - Leif Runefelt .​pdf  av N Nilsson · 2015 — Intern bokföring avslås likt revisionsbolagets storlek och Delsyfte 2: Utifrån tidigare forskning undersöka revision, intern bokföring samt 1,730 0,000***. och Bilar, för vilka särskilda konton lagts upp, konto 1730 respektive 1740. bokföring (arbetsplatsredovisning) förékortmer skall konto 5051 kompletteras  1710 Förutbetalda hyresutgifter, 1720 Förutbetalda leasingavgifter, 1730 Förutbetalda försäkringspremier, Motkonto vid bokföring är konto 8999 Årets resultat. Nerike1879-01-30. De, sorn vilja döling» i vårterminens lärokurs i Bokföring, böra infinna. Helsi1849-02-23.
Running moms training academy

–. –.

0,00 -1287,00.
Träd grafiskt

Bokföringskonto 1730 arbetsterapeut leksand
covidence data extraction
flytningar penis
utdelning saab 2021
flytningar penis
hemfixare ikea
hope sthlm sverige

26 jan 2015 1730. Förutbetalda försäkringspremier. Ingående balans. 0,00. Ingående saldo. 0 ,00. 0,00. 0,00 Bokföring resultat. 15 462,75. -15 462,75.

3,5. 1,3 6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning. 1,3. 0,2. Den infördes till Frankrike på 1730-talet och till.